خریداران به همراه کتاب زیر ...
حسین فتاحی، شراره وظیفه شناس (ویراستار) حسین فتاحی
ناشر: قدیانی - فروردین 1395
480000 ریال 432000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
عباس محمود عقاد عباس محمود عقاد
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - آذر 1395
رضا رهگذر(بازنویسی) رضا رهگذر(بازنویسی)
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 22 شهریور 1399
عبدالتواب یوسف، سیدهادی خسروشاهی (مترجم) عبدالتواب یوسف
ناشر: بوستان کتاب قم - 9 آذر 1389
محمد حسینی، ناهید کاظمی (تصویرگر) محمد حسینی
ناشر: ققنوس - 4 مرداد 1390
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - تیر 1397
اسماعیل هنرمندنیا اسماعیل هنرمندنیا
ناشر: سایه گستر - اسفند 1395
حسین فتاحی، شراره وظیفه شناس (ویراستار) حسین فتاحی
ناشر: قدیانی - فروردین 1395
رضا رهگذر(بازنویسی) رضا رهگذر(بازنویسی)
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 22 شهریور 1399