خریداران به همراه کتاب زیر ...
مایکل دبلیو. آیزنک، مارک ت. کین، حسین زارع (مترجم) مایکل دبلیو. آیزنک
ناشر: کتاب ارجمند - تیر 1401
2500000 ریال 2250000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
برایان کولب، ایان کیو ویشاو، غلامرضا چلبیانلو (مترجم)، احمد علی پور (مترجم)، سعید صباغی پور (ویراستار) برایان کولب
ناشر: کتاب ارجمند - 1403
جان مارشال ریو، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جان مارشال ریو
ناشر: ویرایش - 1402
مایکل آیزنک، مارک کین، حسین زارع (مترجم) مایکل آیزنک
ناشر: آییژ - 1401
مایکل کین، مایکل آیزنک، اکبر رهنما (مترجم)، محمدرضا فریدی (مترجم) مایکل کین
ناشر: آییژ - مهر 1400
خولیوخوتا. رامیرس، متیواچ. اولسون، علی اکبر سیف (مترجم) خولیوخوتا. رامیرس
ناشر: دوران - مهر 1402
سوزان نولن هکسما، مهدی گنجی (مترجم) سوزان نولن هکسما
ناشر: ساوالان - 1402
باربارا فردریکسون، سوزان نولن هکسما، مهدی گنجی (مترجم) باربارا فردریکسون
ناشر: ساوالان - مرداد 1401
داریل بم، سوزان نولن هوکسما، ادوارد اسمیت، ریچارد اتکینسون، ریتا اتکینسون، مهرداد بیک (مترجم)، رضا زمانی (مترجم)، بهروز بیرشک (مترجم)، محمدنقی براهنی (مترجم)، مهرناز شهرآرای (مترجم) داریل بم
ناشر: رشد - 1401
سیدنی الن شولتس، دوآن شولتس، یحیی سیدمحمدی (مترجم) سیدنی الن شولتس
ناشر: ویرایش - فروردین 1403