خریداران به همراه کتاب زیر ...
فیلیپ س. کندال، کریستینا هتکه، زهرا شهریور (مترجم)، فیروزه ضرغامی (مترجم) فیلیپ س. کندال
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - دی 1400
650000 ریال 585000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
فیلیپ س. کندال، کریستینا هتکه، پرویز مولوی (مترجم)، زهرا شهریور (مترجم) فیلیپ س. کندال
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 1399
رونالدام. راپی، سوزان اسپنس، آن ویگنال، ونسا کابم، هایدی لینهام، سمیرا رستمی (مترجم) رونالدام. راپی
ناشر: کتاب ارجمند - اسفند 1400
کارولین شرودر، جولیان ام. اسمیت-بویدستون، میثم همدمی (مترجم) کارولین شرودر
ناشر: دانژه - دی 1401
کیت کالینز-دانلی، مرتضی ارجمندی نسب (مترجم)، مریم خلیلی نژاد (مترجم) کیت کالینز-دانلی
ناشر: کتاب ارجمند - آبان 1402
جولین هیلویگ گارسیا، رابرت دی فریدبرگ، جسیکا ام مک کلر، افسانه شایسته آذر (مترجم) جولین هیلویگ گارسیا
ناشر: کتاب ارجمند - اردیبهشت 1401
جراردکادوسون هیدی، چارلز.ای شیفر جراردکادوسون هیدی
ناشر: دانژه - 1402
پل استالارد، حمید علیزاده (مترجم)، علی محمد گودرزی (مترجم)، علیرضا روحی (مترجم) پل استالارد
ناشر: دانژه - 1401
فیلیپ سی. کندال، کریستینا هتکه، زهرا شهریور (مترجم)، پرویز مولوی (مترجم) فیلیپ سی. کندال
ناشر: کتاب ارجمند - مرداد 1399
نهاله مشتاق، فاطمه صادقیان (ویراستار)، سلمان طاهری(تصویرگر) نهاله مشتاق
ناشر: مهرسا - آذر 1401