خریداران به همراه کتاب زیر ...
فیلیپ س. کندال، کریستینا هتکه، زهرا شهریور (مترجم)، فیروزه ضرغامی (مترجم) فیلیپ س. کندال
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 24 دی 1400
650000 ریال 585000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
فیلیپ س. کندال، کریستینا هتکه، پرویز مولوی (مترجم)، زهرا شهریور (مترجم) فیلیپ س. کندال
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 23 آبان 1399
کارولین شرودر، جولیان ام اسمیت، بویدستون، میثم همدمی (مترجم) کارولین شرودر
ناشر: دانژه - 2 فروردین 1401
سوزان اسپنس، رانلد راپی، آن ویگنال، ونسا کابم، هایدی لینهام، سمیرا رستمی (مترجم) سوزان اسپنس
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 1400
کیت کالینز، مریم خلیلی نژاد (مترجم)، سید مرتضی ارجمندی نسب (مترجم) کیت کالینز
ناشر: ارجمند - 21 مرداد 1400
رابرت دی فریدبرگ، جسیکا ام مک کلر، افسانه شایسته آذر (مترجم) رابرت دی فریدبرگ
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 16 خرداد 1400
جراردکادوسون هیدی، چارلز.ای شیفر جراردکادوسون هیدی
ناشر: دانژه - 13 خرداد 1402
پل استالارد، حمید علیزاده (مترجم)، علی محمد گودرزی (مترجم)، علیرضا روحی (مترجم) پل استالارد
ناشر: دانژه - 27 آبان 1401
فیلیپ س. کندال، کریستینا هتکه، پرویز مولوی (مترجم) فیلیپ س. کندال
ناشر: کتاب ارجمند - 14 اردیبهشت 1399
نهاله مشتاق، فاطمه صادقیان (ویراستار) نهاله مشتاق
ناشر: مهرسا - 8 آبان 1400