خریداران به همراه کتاب زیر ...
برایان کولب، ایان کیو ویشاو، احمد علی پور (مترجم) برایان کولب
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - خرداد 1398
3700000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
برایان کولب، ایان کیو ویشاو، احمد علی پور (مترجم)، غلامرضا چلبیانلو (مترجم)، سعید صباغی پور (ویراستار) برایان کولب
ناشر: کتاب ارجمند - دی 1402
کنث پاپ، ملیا واسکوئز، علیرضا بوستانی پور (مترجم)، نسرین ملکی (مترجم)، احمد حیدرنیا (مترجم)، کیانوش زهراکار (مترجم) کنث پاپ
ناشر: ارسباران - 1401
سوسن آقاجانبگلو، حمید کمرزرین سوسن آقاجانبگلو
ناشر: ورجاوند - دی 1399
محمدکریم خداپناهی محمدکریم خداپناهی
ناشر: سمت - 1402
جین آگدن، محسن کچویی (مترجم)، علی فتحی آشتیانی (ویراستار) جین آگدن
ناشر: کتاب ارجمند - اسفند 1401
ریچارد هالجین، سوزان کراوس ویتبورن، یحیی سیدمحمدی (مترجم) ریچارد هالجین
ناشر: روان - آذر 1401
وینسنت مارک دیوراند، دیویداچ. بارلو، مهرداد فیروزبخت (مترجم) وینسنت مارک دیوراند
ناشر: رسا - 1402
مایکل کین، مایکل آیزنک، اکبر رهنما (مترجم)، محمدرضا فریدی (مترجم) مایکل کین
ناشر: آییژ - مهر 1400
کنث پاپ، ملیا واسکوئز، علیرضا بوستانی پور (مترجم)، نسرین ملکی (مترجم)، احمد حیدرنیا (مترجم)، کیانوش زهراکار (مترجم) کنث پاپ
ناشر: ارسباران - 1401