خریداران به همراه کتاب زیر ...
نوآج گلدستاین، استیو مارتین، رابرت چیالدینی، مریم تاجمیر ریاحی (مترجم)، فاطمه باقریان (مترجم) نوآج گلدستاین
ناشر: کتاب ارجمند - آذر 1402
1000000 ریال 900000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رابرت بی. چالدینی، روح الله حمیدی مطلق (مترجم) رابرت بی. چالدینی
ناشر: رسا - 1402
رابرت گرین، محمدرضا آل یاسین (مترجم) رابرت گرین
ناشر: هامون - دی 1402
جیم رندل، مریم منتظر (مترجم) جیم رندل
ناشر: پردیس آباریس - تیر 1402
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - اسفند 1401
رابرت بی. چالدینی، گیتی قاسم زاده (مترجم)، اعظم رمضانی (ویراستار) رابرت بی. چالدینی
ناشر: شرکت تعاونی انتشارات هورمزد - مرداد 1402
راجر فیشر، ویلیام یوری، مهدی قراچه داغی (مترجم) راجر فیشر
ناشر: اسرار دانش، شباهنگ - آبان 1391
راجر فیشر، ویلیام یوری، مسعود حیدری (مترجم) راجر فیشر
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1402
مارک جوینز، امیر توفیقی (مترجم) مارک جوینز
ناشر: رسا - شهریور 1400
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - آبان 1401