خریداران به همراه کتاب زیر ...
پل ج. دیتل، بهرام پاشایی (مترجم) پل ج. دیتل
ناشر: ادبستان - مهر 1399
1000000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سیدعزت الله عراقی سیدعزت الله عراقی
ناشر: سمت - تیر 1402
سیلویا براون، بهادر صادقی (مترجم) سیلویا براون
ناشر: سایه گستر، مهرگان دانش - مهر 1387
سیلویا براون، الهه حسینی (مترجم) سیلویا براون
ناشر: سایه گستر - خرداد 1387
غلامرضا نظربلند غلامرضا نظربلند
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - مرداد 1396
جان سی لیپولد، علی فرزادی (مترجم) جان سی لیپولد
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - آذر 1400
بالبیراس. دیلون، میرمهدی سیداصفهانی (مترجم) بالبیراس. دیلون
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - مرداد 1397
لیندا هرکن هوف لیندا هرکن هوف
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - مهر 1399
اسلام رنجبرنوده اسلام رنجبرنوده
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - آبان 1397
سیدمحمد راستگو سیدمحمد راستگو
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد 1398