خریداران به همراه کتاب زیر ...
ارین مورگنشترن، مریم رفیعی (مترجم) ارین مورگنشترن
ناشر: ایران بان - آذر 1402
3600000 ریال 3240000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
اروینگ استون، مارینا بنیانیان (مترجم)، شهرزاد رفیعا (ویراستار) اروینگ استون
ناشر: نشانه - 1402
خالد حسینی، مهدی غبرائی (مترجم) خالد حسینی
ناشر: نیلوفر - فروردین 1403
ترومن کاپوتی، باهره راسخ (مترجم) ترومن کاپوتی
ناشر: امیرکبیر - آذر 1401
تی.ج. نیومن، مهناز براتی (ویراستار) تی.ج. نیومن
ناشر: کتاب مجازی - دی 1402
آکسی اوه، الهام صیفی کار (مترجم)، شیما کرمی (مترجم)، فریناز بیابانی (ویراستار) آکسی اوه
ناشر: دانش آفرین - بهمن 1402
لیلا طاهری (مترجم)، امیرحسین مهدی زاده (ویراستار)، ویلیام گولدمن(گردآورنده) لیلا طاهری (مترجم)
ناشر: همان - دی 1401
ریچارد بنسی ریچارد بنسی
ناشر: باژ - آذر 1396
جبران خلیل جبران، ایلیا حریری (مترجم)، پائولو کوئیلو(گردآورنده) جبران خلیل جبران
ناشر: مکتوب - دی 1401
ناشر: آموت - فروردین 1395