خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: موسسه کتاب آراد، کهکشان دانش - 5 مهر 1400
2700000 ریال 2430000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رابرت روجلوت پرکتر، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم) رابرت روجلوت پرکتر
ناشر: چالش - 20 تیر 1400
رابرت سی ماینر، سینا محامی (مترجم)، ابراهیم صالح رامسری (مترجم) رابرت سی ماینر
ناشر: کهکشان دانش، آراد کتاب - 1 فروردین 1402
استیو نیسون، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم) استیو نیسون
ناشر: چالش - 15 آبان 1401
ناشر: آراد کتاب - شهریور 1395
علی قهرمانی علی قهرمانی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 22 تیر 1401
نیما آزادی نیما آزادی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 1402
ناشر: دانش پژوهان جوان - 29 مهر 1401
نیکلاس دارواش، ساناز قهقرایی زمانی (مترجم) نیکلاس دارواش
ناشر: چالش - 19 بهمن 1400