خریداران به همراه کتاب زیر ...
رابرت بی. لیتون، ریچاردفیلیپس فاینمن رابرت بی. لیتون
ناشر: سبزان - مهر 1398
4260000 ریال 3834000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ریچاردفیلیپس فاینمن، رابرت بی. لیتون، متیولینزی سندز ریچاردفیلیپس فاینمن
ناشر: سبزان - آبان 1398
هارلد فریتش، وحدت محب ملکی (مترجم) هارلد فریتش
ناشر: نوپردازان - اردیبهشت 1399
ناشر: شباهنگ - آذر 1399
رودی روکر، کیت دولین، جیم هولت، داگلاس آر هافستدر، جیمزروی نیومن، ارنست نیگل رودی روکر
ناشر: نیلوفر - خرداد 1399
دیویدجفری گریفیتس، حمیدرضا مشفق (مترجم) دیویدجفری گریفیتس
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1393
دانیل اسمیت، سیامک دشتی (مترجم) دانیل اسمیت
ناشر: ایران بان - اسفند 1401
پل هالپرن، فاطمه همتیان (مترجم)، امیرنظام امیری (ویراستار) پل هالپرن
ناشر: سبزان - خرداد 1401
استیون هاوکینگ، مریم توفیقی (مترجم) استیون هاوکینگ
ناشر: سبزان - تیر 1398
داود حق شناس فتمه سری، اسکندر کشاورز علمداری داود حق شناس فتمه سری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - بهمن 1401