خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - 19 شهریور 1399
1100000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سیدعباس موسویان سیدعباس موسویان
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - 13 مرداد 1399
عباس شاکری عباس شاکری
ناشر: رافع - 5 فروردین 1401
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 8 بهمن 1398
عبدالمحمد کاشیان (به اهتمام) عبدالمحمد کاشیان (به اهتمام)
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - تیر 1394
حسن سبحانی حسن سبحانی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 6 آبان 1398
ناشر: بوستان کتاب قم - 27 خرداد 1393
سعید فراهانی فرد سعید فراهانی فرد
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - 24 خرداد 1389
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا - 23 شهریور 1399
هادی غفاری، علی یونسی هادی غفاری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 24 فروردین 1400