خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: کتاب دیدآور - دی 1402
900000 ریال 810000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: دوران - آبان 1402
ناشر: کتاب دیدآور - مهر 1402
غلامرضا شهری غلامرضا شهری
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - 1401
ناشر: گنج دانش - 1396
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر 1402
نجادعلی الماسی، لیلا محسنی (ویراستار) نجادعلی الماسی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آذر 1402