خریداران به همراه کتاب زیر ...
علی حسن مزبان، فرشید ترکاشوند (مترجم) علی حسن مزبان
ناشر: سمت - اسفند 1402
540000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
کوروش صفوی کوروش صفوی
ناشر: سوره مهر - اردیبهشت 1399
رضا ناظمیان رضا ناظمیان
ناشر: سمت - فروردین 1403
فرزان سجودی فرزان سجودی
ناشر: علم - تیر 1401
فاضل صالح سامرائی، حمیدرضا میرحاجی (مترجم) فاضل صالح سامرائی
ناشر: سخن - مهر 1392
جورج لاکوف، مارک جانسون، نیلوفر آقاابراهیمی (مترجم) جورج لاکوف
ناشر: علم - مرداد 1401
یاسین خالصی، عدنان طهماسبی (مترجم) یاسین خالصی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - آذر 1401
غلامرضا کریمی فرد، جواد سعدون زاده (ویراستار) غلامرضا کریمی فرد
ناشر: دانشگاه شهید چمران - تیر 1398
محمودفتحی عکاشه، عدنان طهماسبی (مترجم)، جعفر قمری (مترجم)، جواد اصغری (مترجم) محمودفتحی عکاشه
ناشر: سازمان جهاد دانشگاهی تهران - آبان 1402