ترتیب بر اساس:
مالکوم مک دونالد، پیتر موریس، مهدی جلالی (مترجم)، مژگان خادم (مترجم) مالکوم مک دونالد
ناشر: آوند دانش - 26 آذر 1398
850000 ریال 765000 ریال
جونا برگر، موسسه ترجمیک (مترجم) جونا برگر
ناشر: آدینه - 22 مهر 1400
220000 ریال 176000 ریال
ناشر: روزنگار - 25 اردیبهشت 1385
28000 ریال 25200 ریال
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 25 مرداد 1395
530000 ریال 477000 ریال
پاتریک فورسایت، سمیرا صادق ابدلی (مترجم) پاتریک فورسایت
ناشر: دنیای اقتصاد - 18 خرداد 1395
400000 ریال 360000 ریال
روت اشفورد، جان انسور، گرام دراموند، مهرداد عظیمی (مترجم)، محمد مقدسی (مترجم)، شهریار عزیزی (مترجم)، آفاق عابدینی (ویراستار) روت اشفورد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 8 مرداد 1399
360000 ریال
پرویز درگی، سیدسعید میرواحدی، احمد آخوندی (ویراستار)، محسن جاویدموید (ویراستار) پرویز درگی
ناشر: رسا - 7 دی 1388
29000 ریال
دیوید اچ. بنگز، رضا آرمان پور (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) دیوید اچ. بنگز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - اسفند 1397
660000 ریال
سیدمحمد اعرابی، حمیدرضا رضوانی سیدمحمد اعرابی
ناشر: انستیتو ایز ایران - 27 بهمن 1388
27000 ریال
فیلیپ کاتلر، دی پاک جین، ماتیسنس سوویت فیلیپ کاتلر
ناشر: فرا - 11 بهمن 1393
69000 ریال
ایزوبل دول، روبین لو، شیرزاد فرهیخته (مترجم)، فاطمه فرهیخته (مترجم) ایزوبل دول
ناشر: ترمه - 9 اردیبهشت 1391
60000 ریال
نورتن پیلی، حسن نصیری قیداری (مترجم) نورتن پیلی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 14 فروردین 1385
38000 ریال
وحید مصدق، حسین سپهسالاری وحید مصدق
ناشر: وحید مصدق - مهر 1395
90000 ریال
مریم فتاح زاده (مترجم) مریم فتاح زاده (مترجم)
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی - اسفند 1395
70000 ریال
ناشر: آژند - اسفند 1394
100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 29 مورد