ترتیب بر اساس:
شلدون راس، احمد پارسیان (مترجم)، علی همدانی (مترجم)، نازیلا یزدانی (ویراستار) شلدون راس
ناشر: شیخ بهایی - 5 دی 1400
1850000 ریال 1665000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال 162000 ریال
مجید ایوزیان مجید ایوزیان
ناشر: ترمه - 17 خرداد 1400
1960000 ریال 1764000 ریال
اکبر عالم تبریز، بابک تبریزی اکبر عالم تبریز
ناشر: صفار - 5 بهمن 1392
2500000 ریال 2250000 ریال
مجید ایوزیان، ابوالفضل واقفی، حمید اسماعیلی مجید ایوزیان
ناشر: ترمه - 23 مرداد 1390
350000 ریال
مجید ایوزیان، ابوالفضل واقفی مجید ایوزیان
ناشر: ترمه - 11 تیر 1386
150000 ریال
مسعود نیکوکار مسعود نیکوکار
ناشر: آزاده - 27 اسفند 1397
750000 ریال
داگلاس سی. مونتگومری، جرج رانگ، کریم آتشگر (مترجم) داگلاس سی. مونتگومری
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1391
189000 ریال
داگلاس سی. مونتگومری، جرج رانگ داگلاس سی. مونتگومری
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - مهر 1394
69000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 29 مهر 1393
300000 ریال
جلیل جلیلی خشنود، ابوالقاسم مرآت جلیل جلیلی خشنود
ناشر: نگاه دانش نوین - 9 دی 1387
70000 ریال
اکبر عالم تبریز، بابک حاجی محمدرضا تبریزی اکبر عالم تبریز
ناشر: اشراقی، صفار - 24 خرداد 1389
280000 ریال
سیدمهدی زهرایی، شهرام خزائی، فاطمه جهانگیری (ویراستار) سیدمهدی زهرایی
ناشر: دانشگاه تهران - 26 دی 1391
112000 ریال
نمایش 1 - 15 از 207 مورد