ترتیب بر اساس:
جان مارشال ریو، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جان مارشال ریو
ناشر: ویرایش - 23 تیر 1400
2500000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
محمدکریم خداپناهی محمدکریم خداپناهی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 3 آبان 1400
830000 ریال
لسلی اس. گرینبرگ، محمدآرش رمضانی (مترجم) لسلی اس. گرینبرگ
ناشر: روان - 17 تیر 1400
1300000 ریال
رابرت فرانکن، حسن شمس اسفندآباد (مترجم)، غلام رضا محمودی (مترجم)، سوزان امامی پور (مترجم) رابرت فرانکن
ناشر: نشر نی - 6 فروردین 1400
1860000 ریال
لسلی اس. گرینبرگ، روندا گلدمن، محمد آرش رمضانی (مترجم)، آفاق قائم مقامی (مترجم)، زهرا جان نثاری (مترجم) لسلی اس. گرینبرگ
ناشر: ویرایش - 20 آذر 1398
1550000 ریال
ناشر: دایره - 5 تیر 1396
750000 ریال 637500 ریال
دبلیو گرود پاروت، سیدعلی محمد موسوی (مترجم) دبلیو گرود پاروت
ناشر: ابن سینا - 15 شهریور 1397
400000 ریال
سارا میتلند، سما قرایی (مترجم) سارا میتلند
ناشر: هنوز - 2 دی 1399
690000 ریال
افری دنیل، افروز معتمد (مترجم) افری دنیل
ناشر: قطره - 4 تیر 1399
620000 ریال
ربکا پاترسون، پیام ابراهیمی (مترجم) ربکا پاترسون
ناشر: چکه - 13 اردیبهشت 1399
390000 ریال
بردلی نلسون، محمود پورآزاد (مترجم) بردلی نلسون
ناشر: ذهن زیبا - 12 اسفند 1398
1150000 ریال
لیزافلدمن بارت، میرجواد سیدحسینی (مترجم) لیزافلدمن بارت
ناشر: تمدن علمی - 9 شهریور 1400
1550000 ریال
اشتفان گ. هوفمان، استیون سی هیز (مقدمه) اشتفان گ. هوفمان
ناشر: ابن سینا - بهمن 1396
350000 ریال
نمایش 1 - 15 از 55 مورد