ترتیب بر اساس:
حمیدرضا تقی راد حمیدرضا تقی راد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 10 اردیبهشت 1396
1100000 ریال 990000 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
محمدعلی معصوم نیا محمدعلی معصوم نیا
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 5 مهر 1395
1200000 ریال 1080000 ریال
محمود کریمی محمود کریمی
ناشر: بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 28 اردیبهشت 1399
720000 ریال 648000 ریال
حمیدرضا تقی راد حمیدرضا تقی راد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 29 دی 1393
450000 ریال
امین رضایی امین رضایی
ناشر: پوران پژوهش - 1394
360000 ریال
حمیدرضا تقی راد حمیدرضا تقی راد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 11 دی 1389
250000 ریال
فرشاد احسانی فرشاد احسانی
ناشر: نص - 22 دی 1387
88000 ریال
امین رضایی امین رضایی
ناشر: پوران پژوهش - 18 دی 1392
860000 ریال
ناشر: نشر دانشگاهی فرهمند - اسفند 1396
250000 ریال
ناشر: علوی فرهیخته (وابسته به موسسه فرهنگی هنری علوی فرهیخته) - 17 مهر 1392
260000 ریال
امین رضایی امین رضایی
ناشر: پوران پژوهش - 27 اسفند 1397
860000 ریال
هومن سجادیان هومن سجادیان
ناشر: مدرسان شریف - بهمن 1395
380000 ریال
ناشر: آترین پارسه - 1 اردیبهشت 1394
75000 ریال
محمدرضا جاهدمطلق، بهروز رضایی، زهرا رحمانی محمدرضا جاهدمطلق
ناشر: بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 27 فروردین 1393
1300000 ریال
بنجامین کو، فرید گل نراقی، حسن شادکام انور (مترجم) بنجامین کو
ناشر: گسترش علوم پایه - 3 آذر 1393
750000 ریال
نمایش 1 - 15 از 56 مورد