ترتیب بر اساس:
ماری برامبرگ، جولیوس لیپ، حمیدرضا بلوچ (مترجم) ماری برامبرگ
ناشر: شباهنگ - 3 آذر 1400
980000 ریال
جونا برگر، موسسه ترجمیک (مترجم) جونا برگر
ناشر: آدینه - 22 مهر 1400
220000 ریال 176000 ریال
ناشر: جنگل، جاودانه - 19 بهمن 1394
150000 ریال
آرتور تریگر، ماری برامبرگ، جولیوس لیپ، سیامک بابایی (مترجم) آرتور تریگر
ناشر: جنگل، جاودانه - 18 مرداد 1393
1800000 ریال
ماری برامبرگ، جولیوس لیب، آرتور تریگر، پردیس فتحی (مترجم) ماری برامبرگ
ناشر: راه معاصر - 27 آبان 1392
1200000 ریال
ناشر: نخستین - 4 تیر 1390
200000 ریال
آرتور تریگر، موری برامبرگ، جولیوس لیب، ابوالقاسم طلوع (مترجم) آرتور تریگر
ناشر: جنگل، جاودانه - 8 اسفند 1390
200000 ریال
ناشر: رهنما - 14 دی 1393
1000000 ریال
سیدسعید حسینی طرقی (مترجم) سیدسعید حسینی طرقی (مترجم)
ناشر: دانشیار - 24 فروردین 1394
139000 ریال
جورج ای. ویشون، جولیاام. برکس، معصومه شیری امین لو (مترجم)، مسعود عزیزی (مترجم) جورج ای. ویشون
ناشر: استادی - 30 فروردین 1388
56000 ریال
رابرت کرون، حمید شاملو (مترجم) رابرت کرون
ناشر: آسیم - 16 مهر 1385
56000 ریال
Murray Bromberg, Julius Liebb, Arthur Traiger, Abolghasem Toloo (Translator) Murray Bromberg
ناشر: جنگل، جاودانه - 22 آذر 1390
200000 ریال
رابرت کرون، امیرعلی راسترو (مترجم) رابرت کرون
ناشر: رهنما - 18 تیر 1397
500000 ریال
مارسلا فرانک، معصومه شیری امین لو (مترجم)، معصومه عزیزی (مترجم) مارسلا فرانک
ناشر: استادی - 29 آذر 1388
32000 ریال
ماری برامبرگ، آرتور تریگر، جولیوس لیب، محمد رحمانی (مترجم) ماری برامبرگ
ناشر: ترانه، دانیال دامون - 19 اسفند 1393
280000 ریال
نمایش 1 - 15 از 104 مورد