ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - تیر 1399
170000 ریال
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - آبان 1401
700000 ریال 630000 ریال
کاظم فیروزمند (مترجم)، وستاس کرتیس (ویراستار)، سارا استوارت (ویراستار) کاظم فیروزمند (مترجم)
ناشر: نشر مرکز - مرداد 1392
139000 ریال
نمایش 1 - 2 از 2 مورد