ترتیب بر اساس:
دانکن کرامر، دنیس هاویت، حسن پاشاشریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم)، نسترن شریفی (مترجم)، داود معنوی پور (مترجم) دانکن کرامر
ناشر: سخن - بهمن 1396
4500000 ریال 4050000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
رزمری سنلگار، ریچارد کمپ، نیکلا بریس، خدیجه علی آبادی (مترجم)، سیدعلی صمدی (مترجم) رزمری سنلگار
ناشر: دوران - مهر 1401
2100000 ریال 1890000 ریال
ناشر: فوژان - بهمن 1396
2200000 ریال 1980000 ریال
ناشر: آگاه - بهمن 1388
80000 ریال 72000 ریال
ابوالفضل کرمی، مهرداد حاجی حسنی، رعنا کرمی (ویراستار) ابوالفضل کرمی
ناشر: روان سنجی - آذر 1393
1350000 ریال 1215000 ریال
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اردیبهشت 1402
2300000 ریال 2070000 ریال
جواد پورکریمی، مرضیه ثمره حسینی (ویراستار) جواد پورکریمی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اردیبهشت 1402
1400000 ریال 1260000 ریال
جورج، آرتور مورگان، نانسی ال. لیچ، جین دبلیو گلوکنر، کارن سی. بارت، کیومرث زرافشانی (مترجم)، خدیجه مرادی (مترجم) جورج
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - دی 1391
140000 ریال 126000 ریال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - آذر 1397
1920000 ریال 1728000 ریال
جولی پلنت، حسین براتی (مترجم)، زهره قرائی (مترجم)، زهره کشکولی (مترجم)، محمدرضا براتی (مترجم)، محمدحسین رحمانی (مترجم)، عاطفه براتی (مترجم)، وحیدرضا براتی (ویراستار) جولی پلنت
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی اصفهان - آذر 1401
2000000 ریال 1800000 ریال
ناشر: کتاب ارجمند - آبان 1402
1900000 ریال 1710000 ریال
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس - اسفند 1398
650000 ریال 585000 ریال
جمال عبدالملکی، سیدیعقوب کریمی جمال عبدالملکی
ناشر: شرکت انتشاراتی پژواک اندیشه شهرآب - تیر 1402
1800000 ریال 1620000 ریال
جمال عبدالملکی، سیدیعقوب کریمی، معین ایرانشاهی جمال عبدالملکی
ناشر: شرکت انتشاراتی پژواک اندیشه شهرآب - تیر 1402
1800000 ریال 1620000 ریال
سیدیعقوب کریمی، جمال عبدالملکی، معین ایرانشاهی سیدیعقوب کریمی
ناشر: شرکت انتشاراتی پژواک اندیشه شهرآب - تیر 1402
1800000 ریال 1620000 ریال
نمایش 1 - 15 از 105 مورد