ترتیب بر اساس:
کاترین هالابرد، نجمه کمالی (مترجم)، آناستازیا مانوکیان (ویراستار)، هلن کریگ(تصویرگر) کاترین هالابرد
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 21 تیر 1399
1500000 ریال 1350000 ریال
مایکل میخالوویچ، موسسه ترجمیک (مترجم) مایکل میخالوویچ
ناشر: آدینه - 1 آذر 1400
170000 ریال 136000 ریال
فاطمه کاوندی، فرشید شفیعی (تصویرگر)، عطیه بزرگ سهرابی (تصویرگر) فاطمه کاوندی
ناشر: هفت هنر سپاهان - 4 خرداد 1393
300000 ریال 270000 ریال
کریستین آدامز، رابرت جی. بوچ، برزو سریزدی (مترجم)، محمدعلی معصومی (ویراستار) کریستین آدامز
ناشر: صابرین، کتابهای دانه - 14 دی 1398
700000 ریال 560000 ریال
مایکلین ماندی، برزو سریزدی (مترجم) مایکلین ماندی
ناشر: صابرین، کتابهای دانه - 30 شهریور 1398
700000 ریال 560000 ریال
تریسی مورونی تریسی مورونی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 22 آذر 1399
790000 ریال 711000 ریال
کریستین آدامز، برزو سریزدی (مترجم)، آتوسا صالحی (ویراستار) کریستین آدامز
ناشر: صابرین، کتابهای دانه - 18 تیر 1399
700000 ریال 560000 ریال
جیم آئور، برزو سریزدی (مترجم) جیم آئور
ناشر: صابرین، کتابهای دانه - 25 خرداد 1398
700000 ریال 560000 ریال
امیلی منندز آپونته، برزو سریزدی (مترجم) امیلی منندز آپونته
ناشر: صابرین، کتابهای دانه - 27 اردیبهشت 1399
700000 ریال 560000 ریال
مرسر مایر مرسر مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 13 دی 1399
350000 ریال 280000 ریال
مایکلین ماندی، برزو سریزدی (مترجم) مایکلین ماندی
ناشر: صابرین، کتابهای دانه - 8 اردیبهشت 1399
700000 ریال 560000 ریال
هایده کروبی (مترجم)، محمدرضا افضلی (ویراستار) هایده کروبی (مترجم)
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 2 شهریور 1398
430000 ریال 344000 ریال
لیزا انگلهارت، برزو سریزدی (مترجم) لیزا انگلهارت
ناشر: صابرین، کتابهای دانه - 22 آذر 1399
700000 ریال 560000 ریال
جان مارک فالکنهاین، برزو سریزدی (مترجم) جان مارک فالکنهاین
ناشر: صابرین، کتابهای دانه - 30 شهریور 1398
700000 ریال 560000 ریال
جی .اس. جکسون، برزو سریزدی (مترجم) جی .اس. جکسون
ناشر: صابرین، کتابهای دانه - 29 شهریور 1399
700000 ریال 560000 ریال
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 10 آبان 1399
430000 ریال 344000 ریال
نمایش 1 - 15 از 325 مورد