ترتیب بر اساس:
سیدمحمود طیب حسینی سیدمحمود طیب حسینی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران - 23 دی 1400
590000 ریال 560500 ریال
ناشر: آدینه - 26 فروردین 1401
180000 ریال 144000 ریال
محمد اسعدی، محمدباقر سعیدی روشن محمد اسعدی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 10 مرداد 1401
2000000 ریال 1900000 ریال
علی اصغر ناصحیان، امیر احمدنژاد علی اصغر ناصحیان
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 9 شهریور 1401
2200000 ریال 2090000 ریال
محمدباقر سعیدی روشن محمدباقر سعیدی روشن
ناشر: سمت، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 21 بهمن 1398
490000 ریال
فاضل صالح سامرائی، حمیدرضا میرحاجی (مترجم) فاضل صالح سامرائی
ناشر: سخن - 3 مهر 1392
275000 ریال
سیدمحمود طیب حسینی سیدمحمود طیب حسینی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - آذر 1395
147000 ریال
یدالله نصیریان یدالله نصیریان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 30 تیر 1398
120000 ریال
محمدحسن صانعی پور، احمد کریمیان (ویراستار) محمدحسن صانعی پور
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 8 خرداد 1390
210000 ریال
آرتور جفری آرتور جفری
ناشر: توس - اسفند 1395
950000 ریال
ناشر: سخن - 24 آبان 1388
125000 ریال
محمدباقر سعیدی روشن محمدباقر سعیدی روشن
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 14 بهمن 1398
590000 ریال
بابک فرزانه بابک فرزانه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 آذر 1393
180000 ریال
مقصود فراستخواه مقصود فراستخواه
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - تیر 1396
140000 ریال
عبدالقادر جرجانی، جلیل تجلیل (مترجم) عبدالقادر جرجانی
ناشر: دانشگاه تهران - 1 آذر 1389
75000 ریال
محمدکریم کواز، حسین سیدی (مترجم) محمدکریم کواز
ناشر: سخن - 1 اردیبهشت 1387
65000 ریال
نمایش 1 - 15 از 199 مورد