محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
حمید آقاعلی نژاد (مترجم)، علیرضا صفرزاده (مترجم)، امین عیسی نژاد (مترجم)، مهدیه ملانوری شمسی (مترجم)، مریم دلفان (مترجم)، زهرا میرآخوری (مترجم)، مایکل گلیسون (ویراستار) حمید آقاعلی نژاد (مترجم)
ناشر: حتمی - اسفند 1398
2490000 ریال 2241000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
لاری مکین، طاهره موسوی شبستری (مترجم)، مجتبی عبداللهی (مترجم) لاری مکین
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع) - 1382
1100000 ریال 990000 ریال
مایکل گلیسون مایکل گلیسون
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دی 1398
440000 ریال
میرمحمد کاشف، اسکندر حسین پور، حسام الدین اشراقی (ویراستار)، رسول کردی (ویراستار) میرمحمد کاشف
ناشر: حتمی - بهمن 1391
349000 ریال
ناشر: پارسیا - آبان 1391
30000 ریال
احمد مسعود، خشایار ثابتی احمد مسعود
ناشر: اکنون - 1383
28000 ریال
امین عیسی نژاد، علیرضا صفرزاده (مترجم)، مهدیه ملانوری شمسی (مترجم)، مریم دلفان (مترجم)، زهرا میرآخوری (مترجم)، حمید آقاعلی نژاد (ویراستار)، مایکل گلیسون (ویراستار) امین عیسی نژاد
ناشر: دنیای حرکت - آبان 1388
80000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد