محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
منوچهر وکیلیان، علیرضا ذکاوتی قرا گزلو (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) منوچهر وکیلیان
ناشر: دانشگاه پیام نور
340000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - 29 آبان 1401
450000 ریال 405000 ریال
علی محمد الماسی علی محمد الماسی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - دی 1397
500000 ریال
کمال درانی کمال درانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 27 بهمن 1393
50000 ریال
ناشر: حفیظ - 1385
11000 ریال
منیره کاظمی صیام منیره کاظمی صیام
ناشر: فراگیر هگمتانه - 14 آذر 1389
15000 ریال
ناشر: استادی - 10 آذر 1387
34000 ریال
ناشر: مهراندیش - 16 آبان 1385
18000 ریال
محمدعلی ضمیری محمدعلی ضمیری
ناشر: ساسان - 1383
12000 ریال
منوچهر وکیلیان، حیدر فتح زاده قریبه (تهیه و تنظیم) منوچهر وکیلیان
ناشر: حقوق اسلامی - 18 تیر 1385
20000 ریال
اسفندیار آهنجیده اسفندیار آهنجیده
ناشر: آهنجیده - 1381
15000 ریال
اسماعیل اله دادی اسماعیل اله دادی
ناشر: پیام دانشگاهی - 5 بهمن 1392
75000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1381
75000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد