ترتیب بر اساس:
ژن فرانک، عربعلی شروه (مترجم) ژن فرانک
ناشر: یساولی - 3 مهر 1401
280000 ریال 252000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 4 تیر 1401
170000 ریال 136000 ریال
ژن فرانک، عربعلی شروه (مترجم) ژن فرانک
ناشر: یساولی - 29 آبان 1400
450000 ریال 405000 ریال
ژن فرانک(طراح) ژن فرانک(طراح)
ناشر: یساولی - 15 فروردین 1396
280000 ریال 266000 ریال
غلامحسین سهرابی غلامحسین سهرابی
ناشر: یساولی - 10 آبان 1400
550000 ریال 495000 ریال
مریم خسروشاهی(به اهتمام)، فریبرز فرید افشین(به اهتمام) مریم خسروشاهی(به اهتمام)
ناشر: کتاب آبان - 18 آذر 1400
2900000 ریال 2610000 ریال
جین فرانک، پریسا رستمی (مترجم) جین فرانک
ناشر: فخراکیا - 15 دی 1388
220000 ریال 187000 ریال
الهام دزیانی الهام دزیانی
ناشر: عارف کامل - دی 1397
500000 ریال 450000 ریال
اندرو لومیس (طراح) اندرو لومیس (طراح)
ناشر: یساولی - آذر 1397
100000 ریال
ژن فرانک ژن فرانک
ناشر: یساولی - آبان 1397
150000 ریال
عربعلی شروه (مترجم)، موارا هانتلی (طراح) عربعلی شروه (مترجم)
ناشر: فرهنگسرای یساولی - 23 مرداد 1390
35000 ریال
کری پارکز، فریبرز فرید افشین (مترجم) کری پارکز
ناشر: کتاب آبان - 2 شهریور 1398
450000 ریال
جین فرانکس، فریبرز فرید افشین (مترجم) جین فرانکس
ناشر: کتاب آبان - 5 بهمن 1398
1000000 ریال
جین فرانکس، ویلیام پاول جین فرانکس
ناشر: کتاب آبان - 7 دی 1398
700000 ریال
جان سینگر سارجنت جان سینگر سارجنت
ناشر: یساولی - آبان 1397
35000 ریال
مایکل باتکاس، فریبرز فریدافشین (مترجم)، مریم خسروشاهی (مترجم)، مهران موسوی (ویراستار) مایکل باتکاس
ناشر: کتاب آبان - 5 آذر 1399
1400000 ریال
نمایش 1 - 15 از 96 مورد