ترتیب بر اساس:
حسین بن عبدالله ابن سینا، اکبر داناسرشت (مترجم)، فرید قاسملو (مقدمه) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: المعی - 6 اسفند 1392
600000 ریال 540000 ریال
کال نیوپورت، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، بابک یاپیر رشتی (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 12 اردیبهشت 1401
200000 ریال 160000 ریال
محمدبن محمد غزالی، علی اصغر حلبی (مترجم) محمدبن محمد غزالی
ناشر: جامی - 1393
1100000 ریال 990000 ریال
ناشر: نشر نی - 19 آذر 1399
420000 ریال 378000 ریال
ناشر: هرمس - خرداد 1395
650000 ریال 585000 ریال
ناشر: علم - 12 خرداد 1389
950000 ریال 855000 ریال
محمدبن محمد فارابی، احمد فرادی اهوازی (مترجم) محمدبن محمد فارابی
ناشر: نگاه معاصر - خرداد 1396
500000 ریال 450000 ریال
فتحعلی اکبری فتحعلی اکبری
ناشر: پرسش - تیر 1395
1000000 ریال 900000 ریال
عطاء الله تدین عطاء الله تدین
ناشر: انتشارات تهران - 17 اردیبهشت 1392
1850000 ریال 1665000 ریال
حسین بن عبدالله ابن سینا حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - اردیبهشت 1397
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: پرسش - 4 اسفند 1393
700000 ریال 630000 ریال
شهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی، محمد ملکی (مصحح) شهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 19 آذر 1391
1500000 ریال 1350000 ریال
محمدبن قطب الدین ازنیقی محمدبن قطب الدین ازنیقی
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - 15 تیر 1399
2400000 ریال 2160000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه ادیان و مذاهب - آذر 1395
900000 ریال 810000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه ادیان و مذاهب - بهمن 1396
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - 11 دی 1397
720000 ریال
نمایش 1 - 15 از 389 مورد