ترتیب بر اساس:
گیتا جکوب، هنی ون جندرین، سیاوش جمالفر (مترجم) گیتا جکوب
ناشر: ویرایش - 15 مرداد 1397
450000 ریال
ست گودین، محمود ابراهیم خانی (مترجم) ست گودین
ناشر: آدینه - 18 مهر 1400
400000 ریال 360000 ریال
جان فارل، نیل ریس، ایدا شاو، مریم هدایتی (مترجم)، عادله صمیمی (مترجم) جان فارل
ناشر: ارجمند - 25 مرداد 1399
1250000 ریال
شهربانو قهاری شهربانو قهاری
ناشر: رشد - 4 آذر 1397
500000 ریال
میخیل وان وریسوایک، ینی برورسن، حسین زیرک (مترجم)، حسن حمیدپور (مترجم) میخیل وان وریسوایک
ناشر: ابن سینا - 28 شهریور 1398
700000 ریال
میشل ون وریسکوجیک، جنی برویرسن، مارجون نادورت، علیرضا کاربخش (مترجم) میشل ون وریسکوجیک
ناشر: رسا - 13 شهریور 1400
1200000 ریال
رابرت لیهی رابرت لیهی
ناشر: ابن سینا - بهمن 1394
350000 ریال
ناشر: نسل آفتاب - خرداد 1397
300000 ریال
هانی وان خندرن، گیتا جکوب هانی وان خندرن
ناشر: نخستین - شهریور 1397
350000 ریال
امید دین پرست، زهرا عزیزمحمدی امید دین پرست
ناشر: ذهن آویز - آذر 1397
240000 ریال
محمودرضا شرفی محمودرضا شرفی
ناشر: محقق اردبیلی - دی 1395
100000 ریال
فاطمه احسان پور فاطمه احسان پور
ناشر: راه دکتری - شهریور 1397
180000 ریال
سمیرا حقانی منش سمیرا حقانی منش
ناشر: شاپرک سرخ - اردیبهشت 1397
120000 ریال
مهرانگیز محمدنژاد مهرانگیز محمدنژاد
ناشر: میعاد اندیشه - تیر 1396
120000 ریال
ناشر: شاپرک سرخ - بهمن 1394
120000 ریال
رضا اسفیدانی رضا اسفیدانی
ناشر: چشم انداز قطب - تیر 1396
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد