ترتیب بر اساس:
مسعود نیکوکار مسعود نیکوکار
ناشر: آزاده - 27 اسفند 1397
750000 ریال
ناشر: آدینه - 24 دی 1400
160000 ریال 128000 ریال
مسعود نیکوکار، بهمن عربزاده مسعود نیکوکار
ناشر: آزاده - 6 دی 1390
500000 ریال
داگلاس سی. مونتگومری، جرج رانگ، کریم آتشگر (مترجم) داگلاس سی. مونتگومری
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1391
189000 ریال
احمد پارسیان احمد پارسیان
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 29 مهر 1393
350000 ریال
داگلاس سی. مونتگومری، جرج رانگ داگلاس سی. مونتگومری
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - مهر 1394
69000 ریال
ناشر: گسترش علوم پایه - 11 آبان 1387
180000 ریال
سیدمهدی زهرایی، شهرام خزائی، فاطمه جهانگیری (ویراستار) سیدمهدی زهرایی
ناشر: دانشگاه تهران - 26 دی 1391
112000 ریال
پرویز نصیری، علی قربانی پرویز نصیری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1 اردیبهشت 1394
62000 ریال
ناشر: گسترش علوم پایه - خرداد 1397
300000 ریال
کاوه عبدالله زاده، یحیی عبدالله زاده کاوه عبدالله زاده
ناشر: آییژ - مهر 1397
950000 ریال
همایون کانونی، معروف خلیلی همایون کانونی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 11 اردیبهشت 1398
310000 ریال
ناشر: گسترش علوم پایه - 24 تیر 1391
200000 ریال
محمدقاسم وحیدی اصل، علی عمیدی (ویراستار) محمدقاسم وحیدی اصل
ناشر: دانشگاه پیام نور - 12 آبان 1398
510000 ریال
مسعود نیکوکار مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه - 28 بهمن 1386
120000 ریال
مسعود نیکوکار، فرشاد نیکوکار، فرزاد نیکوکار، فرهاد نیکوکار مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه - 31 خرداد 1393
350000 ریال
نمایش 1 - 15 از 97 مورد