ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1402
2440000 ریال 2196000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1402
2440000 ریال
محمود مهرمحمدی محمود مهرمحمدی
ناشر: مدرسه - 1401
1650000 ریال
ناشر: مدرسه - مرداد 1391
55000 ریال
کارول کارترایت، جی.فیلیپ کارترایت، ولی الله نعمتی (مترجم) کارول کارترایت
ناشر: رشد - آذر 1390
120000 ریال
محرم آقازاده، ترانه امیرابراهیمی (مترجم)، محمد احدیان (مترجم) محرم آقازاده
ناشر: آییژ - 1382
90000 ریال
محمود مهرمحمدی محمود مهرمحمدی
ناشر: مدرسه - بهمن 1386
19000 ریال
جورج براون، علی رووف (مترجم) جورج براون
ناشر: مدرسه - خرداد 1387
24000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد