ترتیب بر اساس:
سوزان مک موری، عیسی یاوری (مترجم) سوزان مک موری
ناشر: نوپردازان - 17 شهریور 1381
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
350000 ریال 315000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
طیبه پرتوی، سیداحمد میرشکرایی (ویراستار) طیبه پرتوی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1 خرداد 1398
120000 ریال
سوزان مک موری، عیسی یاوری (مترجم) سوزان مک موری
ناشر: نوپردازان - تیر 1396
1100000 ریال
شادپور ملک پور، عبدالحسین دباغ شادپور ملک پور
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - 16 مهر 1399
540000 ریال
رابرت نیلسون بوید، رابرت تورنتون موریسون، علی سیدی اصفهانی (مترجم)، عیسی یاوری (مترجم)، سیداحمد میرشکرایی (مترجم) رابرت نیلسون بوید
ناشر: علوم دانشگاهی - 9 آذر 1399
500000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - 26 آبان 1398
100000 ریال
جان مک موری، عیسی یاوری (مترجم) جان مک موری
ناشر: نوپردازان - 15 آبان 1389
350000 ریال
سوزان مک موری، عیسی یاوری (مترجم) سوزان مک موری
ناشر: نوپردازان - 25 آبان 1389
150000 ریال
جان مک موری، عیسی یاوری (مترجم) جان مک موری
ناشر: نوپردازان - 15 آبان 1389
300000 ریال
سوزان مک موری، عیسی یاوری (مترجم) سوزان مک موری
ناشر: نوپردازان - 25 آبان 1389
170000 ریال
مجید میرمحمدصادقی، لیلا خزدوز مجید میرمحمدصادقی
ناشر: نوپردازان - 16 آذر 1393
200000 ریال
سوزان مک موری سوزان مک موری
ناشر: نوپردازان - 10 خرداد 1399
800000 ریال
سوزان مک موری، عیسی یاوری (مترجم) سوزان مک موری
ناشر: نوپردازان - 18 تیر 1387
65000 ریال
طیبه پرتوی، سیداحمد میرشکرایی (ویراستار) طیبه پرتوی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 12 بهمن 1387
100000 ریال
سوزان مک موری، عیسی یاوری (مترجم)، افسانه صدری (مترجم) سوزان مک موری
ناشر: نوپردازان - 4 دی 1387
80000 ریال
نمایش 1 - 15 از 30 مورد