ترتیب بر اساس:
ناشر: ساوالان - 1402
4600000 ریال 4140000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
ویرجینیاای. سادوک، بنجامین جیمز سادوک، مهدی گنجی (مترجم)، حمزه گنجی (ویراستار) ویرجینیاای. سادوک
ناشر: ساوالان - 1402
4000000 ریال 3600000 ریال
ویرجینیاای. سادوک، بنجامین جیمز سادوک، مهدی گنجی (مترجم)، حمزه گنجی (ویراستار) ویرجینیاای. سادوک
ناشر: ساوالان - 1400
3000000 ریال 2700000 ریال
مهدی گنجی، حمزه گنجی (ویراستار) مهدی گنجی
ناشر: ساوالان - مهر 1400
2400000 ریال 2160000 ریال
فرزین رضاعی (مترجم)، مرتضی نقی پور (مترجم)، ابوذر گل ورز (مترجم) فرزین رضاعی (مترجم)
ناشر: ارجمند - 1401
5300000 ریال 4770000 ریال
ناشر: ساوالان - 1397
1200000 ریال 1080000 ریال
مهدی گنجی، حمزه گنجی (ویراستار) مهدی گنجی
ناشر: ساوالان - مهر 1395
1200000 ریال 1080000 ریال
مهدی گنجی، حمزه گنجی (ویراستار) مهدی گنجی
ناشر: ساوالان - آبان 1400
4600000 ریال 4140000 ریال
مهدی گنجی، حمزه گنجی (ویراستار) مهدی گنجی
ناشر: ساوالان - آبان 1400
4600000 ریال 4140000 ریال
ناشر: ساوالان - تیر 1394
480000 ریال
رابرت بولند، مارشا ورداین، مهدی گنجی (مترجم) رابرت بولند
ناشر: ساوالان - مرداد 1400
2400000 ریال
سعید شاملو سعید شاملو
ناشر: رشد - 1401
1700000 ریال
مهدی گنجی مهدی گنجی
ناشر: ساوالان - 1394
4600000 ریال
بنجامین جیمز سادوک، ویرجینیاا. سادوک، پدرو روئیز، مهدی گنجی (مترجم)، حمزه گنجی (ویراستار) بنجامین جیمز سادوک
ناشر: ساوالان - خرداد 1395
2000000 ریال
بنجامین جیمز سادوک، ویرجینیاای. سادوک، مهدی گنجی (مترجم) بنجامین جیمز سادوک
ناشر: ساوالان - آذر 1401
2000000 ریال
نمایش 1 - 15 از 25 مورد