ترتیب بر اساس:
جان سامرسون، علی محمد سادات افسری (مترجم) جان سامرسون
ناشر: نیلوفر - 25 فروردین 1388
550000 ریال 495000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
سعید فلاح فر، آزاده دهقانی (ویراستار) سعید فلاح فر
ناشر: کاوش پرداز - 4 اردیبهشت 1389
55000 ریال
محمدحسین علیزاده برزی (به اهتمام) محمدحسین علیزاده برزی (به اهتمام)
ناشر: پارسیا - مرداد 1394
50000 ریال
حسن رستگارپور، فرهاد توحیدی (مترجم) حسن رستگارپور
ناشر: واژه - 19 خرداد 1387
20000 ریال
حسن رستگارپور حسن رستگارپور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مرداد 1395
110000 ریال
سیدمرتضی فرشته نژاد سیدمرتضی فرشته نژاد
ناشر: ارکان دانش - 26 خرداد 1389
85000 ریال
محمدحسین علیزاده برزی(به اهتمام) محمدحسین علیزاده برزی(به اهتمام)
ناشر: نوآور - بهمن 1397
470000 ریال
محمدحسین علیزاده برزی (به اهتمام) محمدحسین علیزاده برزی (به اهتمام)
ناشر: پارسیا - مرداد 1394
165000 ریال
ناشر: سازمان میراث فرهنگی کشور - 1386
15000 ریال
ناشر: بنیاد ایران شناسی - اسفند 1394
مهزیار خوشدل مهزیار خوشدل
ناشر: آبان بانو صفدری - بهمن 1396
100000 ریال
آزاده رشیدی آزاده رشیدی
ناشر: ارمغان هنر - تیر 1395
90000 ریال
حسن رستگارپور، زهرا رضوی (مترجم)، رامین رضوی (مترجم) حسن رستگارپور
ناشر: گنج هنر - 21 تیر 1388
25000 ریال
محمد میرزاعلی (به اهتمام) محمد میرزاعلی (به اهتمام)
ناشر: نوآور - بهمن 1395
410000 ریال
ناشر: عصر کنکاش - فروردین 1396
400000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد