ترتیب بر اساس:
علی اصغر سعیدی(به اهتمام) علی اصغر سعیدی(به اهتمام)
ناشر: لوح فکر - 1402
2500000 ریال 2250000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - شهریور 1400
280000 ریال 252000 ریال
احمد صدرائی جواهری احمد صدرائی جواهری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - فروردین 1391
1500000 ریال 1350000 ریال
مهرداد هاشمی مهرداد هاشمی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - آذر 1395
800000 ریال 720000 ریال
سعید شیرزادی سعید شیرزادی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - آذر 1395
700000 ریال 630000 ریال
بهزاد ابوالعلایی بهزاد ابوالعلایی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - دی 1401
800000 ریال 720000 ریال
علی اصغر سعیدی(به اهتمام) علی اصغر سعیدی(به اهتمام)
ناشر: لوح فکر - دی 1399
3000000 ریال 2700000 ریال
بهزاد ابوالعلایی بهزاد ابوالعلایی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - تیر 1397
350000 ریال
شمس الدین ناظمی، حسن جعفریانی شمس الدین ناظمی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - دی 1389
25000 ریال
شهریار زرشناس شهریار زرشناس
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - مرداد 1398
120000 ریال
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - تیر 1395
120000 ریال
علی اصغر سعیدی(به اهتمام) علی اصغر سعیدی(به اهتمام)
ناشر: لوح فکر - اردیبهشت 1399
650000 ریال
علی اصغر سعیدی(به اهتمام) علی اصغر سعیدی(به اهتمام)
ناشر: لوح فکر - مهر 1398
950000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد