ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
2110000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 10 مهر 1399
170000 ریال 153000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
1990000 ریال
ناشر: ققنوس - 23 مهر 1401
2300000 ریال 1955000 ریال
ناشر: کتاب آمه - 23 اسفند 1390
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: اختران - 16 اردیبهشت 1399
1600000 ریال 1440000 ریال
ذبیح الله صفا ذبیح الله صفا
ناشر: ققنوس - اسفند 1397
250000 ریال 212500 ریال
ناشر: اساطیر - 20 آبان 1399
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: فردوس - 21 مرداد 1391
3300000 ریال 2805000 ریال
ناشر: اختران - 1401
1500000 ریال 1275000 ریال
ناشر: فردوس - 8 آذر 1389
3300000 ریال 2970000 ریال
ناشر: مروارید - 20 مهر 1389
2200000 ریال 1870000 ریال
ناشر: فردوس - 14 دی 1399
3000000 ریال 2550000 ریال
ناشر: فردوس - 1392
3300000 ریال 2805000 ریال
ناشر: فردوس - تیر 1395
2300000 ریال 2070000 ریال
علی اکبر کیوانفر علی اکبر کیوانفر
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 4 شهریور 1399
1300000 ریال 1105000 ریال
نمایش 1 - 15 از 339 مورد