ترتیب بر اساس:
بتی جین ایدی، شهناز مجیدی (مترجم)، تکین حمزه لو (ویراستار) بتی جین ایدی
ناشر: روشا - 7 آذر 1386
120000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 27 آذر 1400
180000 ریال 144000 ریال
ری میلز، فریده مهدوی دامغانی (مترجم) ری میلز
ناشر: ذهن آویز، موسسه نشر تیر - آذر 1397
260000 ریال 220000 ریال
بتی جین ایدی، فریده مهدوی دامغانی (مترجم) بتی جین ایدی
ناشر: ذهن آویز، تیر - 1397
250000 ریال
بتی جین ایدی، فریده مهدوی دامغانی (مترجم) بتی جین ایدی
ناشر: تیر - 17 اسفند 1392
80000 ریال
بتی جین ایدی، فریده مهدوی دامغانی (مترجم) بتی جین ایدی
ناشر: تیر - 1394
200000 ریال
ناشر: ذهن آویز - اسفند 1395
220000 ریال
بتی جین ایدی، زهره زاهدی (مترجم) بتی جین ایدی
ناشر: جیحون - 25 بهمن 1385
295000 ریال
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 1399
610000 ریال
بتی جین ایدی بتی جین ایدی
ناشر: ذهن آویز - 4 مرداد 1399
480000 ریال
مجتبی اعتمادی نیا مجتبی اعتمادی نیا
ناشر: بصیرت - 29 مهر 1392
100000 ریال
ناشر: تیر - 17 اسفند 1392
700000 ریال
ناشر: ذهن آویز، موسسه نشر تیر - 18 آبان 1399
1100000 ریال
بتی جین ایدی بتی جین ایدی
ناشر: علی - 14 بهمن 1393
450000 ریال
پل پری، ملوین مرس، فریده مهدوی دامغانی (مترجم) پل پری
ناشر: تیر - 24 فروردین 1390
120000 ریال
شهلا واحد (مترجم) شهلا واحد (مترجم)
ناشر: پردیس آباریس - آذر 1397
75000 ریال
نمایش 1 - 15 از 41 مورد