ترتیب بر اساس:
سیدجلال دهقانی فیروز آبادی سیدجلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1400
900000 ریال 810000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
سید جلال دهقانی فیروز آبادی سید جلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
910000 ریال
رضاعلی نوروزی، اعظم امیرخانی، علی محمد زمانی رضاعلی نوروزی
ناشر: نشر آموخته - 26 مهر 1393
800000 ریال 720000 ریال
گروه مشاوره انتشارات مدرسان شریف گروه مشاوره انتشارات مدرسان شریف
ناشر: مدرسان شریف - خرداد 1395
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
200000 ریال 170000 ریال
کیان پیشکار (تهیه کننده) کیان پیشکار (تهیه کننده)
ناشر: پردازش - 1393
250000 ریال 225000 ریال
علی محمد زمانی، اعظم امیرخانی، رضاعلی نوروزی علی محمد زمانی
ناشر: یار مانا - 17 شهریور 1399
800000 ریال 680000 ریال
محمد لعل علیزاده، سیدمحمد موسوی (ویراستار) محمد لعل علیزاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 19 مهر 1401
510000 ریال
علی کریمی، ناهیده کاظم زاده گنجی (ویراستار) علی کریمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 اسفند 1397
240000 ریال
ابوالقاسم طاهری ابوالقاسم طاهری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 13 خرداد 1391
230000 ریال
ناشر: پردازش - 23 مرداد 1390
300000 ریال
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 2 دی 1385
45000 ریال
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 2 دی 1385
40000 ریال
ناشر: خوشخوان - 15 بهمن 1392
235000 ریال
بهرام نوازنی (گردآورنده)، علی نوازنی (گردآورنده) بهرام نوازنی (گردآورنده)
ناشر: تیسا - 12 اسفند 1393
180000 ریال
نمایش 1 - 15 از 335 مورد