ترتیب بر اساس:
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 فروردین 1400
1200000 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
سیدجلال دهقانی فیروز آبادی سیدجلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1400
900000 ریال 810000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 16 بهمن 1401
2500000 ریال 2250000 ریال
سید جلال دهقانی فیروز آبادی سید جلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
910000 ریال
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین، ارکان دانش - 16 خرداد 1393
1400000 ریال 1260000 ریال
ناشر: گسترش علوم پایه - 9 مرداد 1401
2400000 ریال 2160000 ریال
ناشر: گسترش علوم پایه - 8 بهمن 1398
1800000 ریال 1620000 ریال
آرمان مهربخش، فرشاد صفایی آرمان مهربخش
ناشر: نوپردازان - 9 مرداد 1390
800000 ریال 720000 ریال
سیدعبدالعلی قوام (تدوین)، سعید شکوهی (تدوین)، سیداحمد فاطمی نژاد (تدوین) سیدعبدالعلی قوام (تدوین)
ناشر: قومس - 15 مرداد 1390
1200000 ریال 1080000 ریال
علی یالپانیان (گردآورنده)، محمدعلی عارف پور (گردآورنده) علی یالپانیان (گردآورنده)
ناشر: سیمای دانش، آذر - 2 اسفند 1390
950000 ریال 855000 ریال
ناشر: سیمای دانش، آذر - 2 خرداد 1390
650000 ریال 585000 ریال
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 1391
100000 ریال 90000 ریال
امیرمسعود رحمانی امیرمسعود رحمانی
ناشر: پوران پژوهش - 29 اسفند 1400
2760000 ریال 2484000 ریال
مهدی پرنا، محمد پرنا مهدی پرنا
ناشر: سیمای دانش، آذر - 19 آبان 1389
3500000 ریال 3150000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 5 بهمن 1390
700000 ریال 630000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,866 مورد