ترتیب بر اساس:
اسفندیار سعادت اسفندیار سعادت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
1800000 ریال
ناشر: آدینه - 21 آبان 1398
300000 ریال 270000 ریال
ناشر: پارسیا - 12 آذر 1401
2030000 ریال 1725500 ریال
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1400
2850000 ریال 2565000 ریال
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1400
1900000 ریال 1710000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 21 شهریور 1400
1000000 ریال
سیدرضا سیدجوادین سیدرضا سیدجوادین
ناشر: نگاه دانش - 1402
1300000 ریال 1170000 ریال
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - 18 بهمن 1401
1390000 ریال 1251000 ریال
ایرج سلطانی ایرج سلطانی
ناشر: ارکان - 1 مرداد 1393
250000 ریال 225000 ریال
ناشر: ارکان دانش - 1 مرداد 1393
250000 ریال 225000 ریال
ناشر: ارکان دانش - 10 خرداد 1393
1100000 ریال 990000 ریال
ناشر: ویرایش - 12 فروردین 1400
1000000 ریال 900000 ریال
حسن زارعی متین حسن زارعی متین
ناشر: بوستان کتاب قم - 12 بهمن 1393
650000 ریال 585000 ریال
ریموند نوئه، اباصلت خراسانی (مترجم)، سمیه رحیمی (مترجم)، مهدی مهدی (مترجم)، رامین نجفی (مترجم) ریموند نوئه
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - 1396
760000 ریال 684000 ریال
ایرج سلطانی ایرج سلطانی
ناشر: ارکان دانش - 6 بهمن 1392
900000 ریال 810000 ریال
ناشر: ارکان دانش - تیر 1395
900000 ریال 810000 ریال
نمایش 1 - 15 از 285 مورد