ترتیب بر اساس:
شکوه السادات بنی جمالی، حسن احدی شکوه السادات بنی جمالی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 10 مرداد 1400
600000 ریال 570000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 4 تیر 1401
170000 ریال 136000 ریال
استانیسلاو گروف، هال زینا بنت، محمد گذرآبادی (مترجم) استانیسلاو گروف
ناشر: هرمس - 7 آبان 1398
340000 ریال 306000 ریال
شکوه السادات بنی جمالی، حسن احدی شکوه السادات بنی جمالی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 9 مهر 1390
500000 ریال
حسن حسن زاده آملی حسن حسن زاده آملی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دی 1394
1650000 ریال
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 8 مرداد 1398
210000 ریال
حسین بن عبدالله ابن سینا، اکبر داناسرشت (مترجم)، فرید قاسملو (مقدمه) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: المعی - 6 اسفند 1392
600000 ریال
عثمان عبدالکریم، سیدمحمدباقر حجتی (مترجم) عثمان عبدالکریم
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 27 فروردین 1390
850000 ریال
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل گئورگ ویلهلم فریدریش هگل
ناشر: کندوکاو - 2 اردیبهشت 1399
1500000 ریال
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، زیبا جبلی (مترجم) گئورگ ویلهلم فریدریش هگل
ناشر: شفیعی - 3 آبان 1399
1440000 ریال
ارسطو، علی مراد داودی (مترجم) ارسطو
ناشر: حکمت - 9 تیر 1393
500000 ریال
محمدمهدی اردبیلی محمدمهدی اردبیلی
ناشر: روزبهان - 12 شهریور 1398
700000 ریال
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، باقر پرهام (مترجم) گئورگ ویلهلم فریدریش هگل
ناشر: آگاه - 21 اردیبهشت 1387
18000 ریال
حسن حسن زاده آملی حسن حسن زاده آملی
ناشر: بوستان کتاب قم - بهمن 1397
1100000 ریال
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل گئورگ ویلهلم فریدریش هگل
ناشر: نگاه - 22 مهر 1399
2250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 98 مورد