ترتیب بر اساس:
زهرا آیت اللهی، امیرحسین بانکی پورفرد، شیماسادات حسینی، محمود حکمت نیا، مونس سیاح، محمدجواد محمودی، بتول نامجو، مرضیه کرمی (ویراستار) زهرا آیت اللهی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 15 فروردین 1400
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
300000 ریال 270000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
کیومرث شهبازیان، فتانه فلاحیان، هانیه شهبازیان کیومرث شهبازیان
ناشر: آییژ - 2 آبان 1389
70000 ریال
نسرین سلطانی ملایعقوبی، نوشین سلطانی ملایعقوبی (ویراستار) نسرین سلطانی ملایعقوبی
ناشر: استادی - 2 آبان 1386
23000 ریال
اشرف شریفی تنها اشرف شریفی تنها
ناشر: کتاب مهربان نشر - 1383
11000 ریال
ناشر: جنگل، جاودانه - 11 اردیبهشت 1389
30000 ریال
بتول ضیایی موید، نسیم عبدی، نادره جلالی شیرازی (ویراستار) بتول ضیایی موید
ناشر: استادی - 24 آبان 1388
38000 ریال
زهرا رضایی حبیب آبادی، زهرا کیان زهرا رضایی حبیب آبادی
ناشر: ارشد - 25 مهر 1389
28000 ریال
زینب ثابتی، محمدعلی سلیمانیان زینب ثابتی
ناشر: راه - خرداد 1397
70000 ریال
منصوره طاهریان منصوره طاهریان
ناشر: راه - آذر 1395
75000 ریال
ماندانا میرمحمدعلی ئی، زهره مومنی موحد ماندانا میرمحمدعلی ئی
ناشر: رویان پژوه - 21 فروردین 1392
185000 ریال
موسسه معین موسسه معین
ناشر: علوم و فنون معین - اسفند 1394
247000 ریال
ناشر: پیدار - 2 شهریور 1398
238000 ریال
فاطمه حسینی ترکانی، نیلوفر حسینی ترکانی فاطمه حسینی ترکانی
ناشر: به اندیش - 1 خرداد 1398
160000 ریال
نمایش 1 - 15 از 31 مورد