ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - آبان 1394
2440000 ریال 2196000 ریال
بو نورتون، نسرین امامی (مترجم) بو نورتون
ناشر: آدینه - 1398
150000 ریال 135000 ریال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - آبان 1394
2020000 ریال 1818000 ریال
خلیل قبله ای خویی خلیل قبله ای خویی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - مهر 1397
840000 ریال 756000 ریال
سیدمحمد موسوی بجنوردی سیدمحمد موسوی بجنوردی
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - خرداد 1396
2650000 ریال 2385000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - مرداد 1394
720000 ریال 648000 ریال
سیدمصطفی محقق داماد سیدمصطفی محقق داماد
ناشر: مرکز نشر علوم اسلامی - مرداد 1397
750000 ریال 675000 ریال
ناشر: مرکز نشر علوم اسلامی - خرداد 1394
600000 ریال 540000 ریال
سیدمحمدباقر صدر سیدمحمدباقر صدر
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - تیر 1396
850000 ریال 765000 ریال
سیدعلی هاشمی خانعباسی سیدعلی هاشمی خانعباسی
ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - خرداد 1399
540000 ریال 486000 ریال
سیدمصطفی محقق داماد سیدمصطفی محقق داماد
ناشر: مرکز نشر علوم اسلامی - تیر 1402
2300000 ریال 2070000 ریال
سیدمصطفی محقق داماد سیدمصطفی محقق داماد
ناشر: مرکز نشر علوم اسلامی - مرداد 1398
2000000 ریال 1800000 ریال
سیدمصطفی محقق داماد سیدمصطفی محقق داماد
ناشر: مرکز نشر علوم اسلامی - شهریور 1399
1200000 ریال 1080000 ریال
عباسعلی عمید زنجانی عباسعلی عمید زنجانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی - اسفند 1398
360000 ریال
ابراهیم موسی زاده ابراهیم موسی زاده
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - مرداد 1397
750000 ریال
عباسعلی عمیدزنجانی عباسعلی عمیدزنجانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن 1397
360000 ریال
نمایش 1 - 15 از 629 مورد