محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
کلر کرامپتون، اکرم ذاکری (مترجم) کلر کرامپتون
ناشر: بین المللی حافظ - مهر 1399
2500000 ریال 2250000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 1402
520000 ریال 416000 ریال
میتسوهارو هیروسه، اکرم ذاکری (مترجم) میتسوهارو هیروسه
ناشر: بین المللی حافظ - مرداد 1398
700000 ریال 630000 ریال
ناشر: ادبستان - مرداد 1398
1200000 ریال 1080000 ریال
لسلی استنفیلد، اکرم ذاکری (مترجم) لسلی استنفیلد
ناشر: بین المللی حافظ - مهر 1402
3500000 ریال 3150000 ریال
مریم یوسفی (مترجم) مریم یوسفی (مترجم)
ناشر: فرین - آذر 1398
480000 ریال 432000 ریال
میتسوهارو هیروسه، اکرم ذاکری (مترجم) میتسوهارو هیروسه
ناشر: بین المللی حافظ - مرداد 1398
1250000 ریال 1125000 ریال
دبی ویر، اکرم ذاکری (مترجم) دبی ویر
ناشر: بین المللی حافظ - آذر 1396
750000 ریال 675000 ریال
مریم یوسفی (مترجم) مریم یوسفی (مترجم)
ناشر: فرین - آبان 1389
280000 ریال 252000 ریال
ناشر: بین المللی حافظ - مهر 1390
340000 ریال 306000 ریال
دبی بلیس، اکرم ذاکری (مترجم) دبی بلیس
ناشر: بین المللی حافظ - آذر 1398
350000 ریال 315000 ریال
تریسی ال. بار، شانون اوکی، آرزو بناب (مترجم) تریسی ال. بار
ناشر: آوند دانش - آذر 1394
350000 ریال 315000 ریال
فریده جهانگیری (مترجم) فریده جهانگیری (مترجم)
ناشر: فرین - خرداد 1394
1850000 ریال 1665000 ریال
زویی ملور، فریده جهانگیری (مترجم) زویی ملور
ناشر: فرین - بهمن 1397
850000 ریال 765000 ریال
مریم یوسفی (مترجم) مریم یوسفی (مترجم)
ناشر: بین المللی حافظ - مهر 1393
950000 ریال 855000 ریال
اکرم ذاکری (مترجم) اکرم ذاکری (مترجم)
ناشر: بین المللی حافظ - بهمن 1394
1800000 ریال 1620000 ریال
نمایش 1 - 15 از 72 مورد