ترتیب بر اساس:
مارتین جی. داهرتی، فاطمه هداوندخانی (مترجم)، زینب خانجانی (مترجم) مارتین جی. داهرتی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 آذر 1399
450000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
صدیقه فراهانی صدیقه فراهانی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - آبان 1397
590000 ریال
هنری ام. ولمن، علی مشهدی (مترجم) هنری ام. ولمن
ناشر: سپید و سیاه - اردیبهشت 1396
475000 ریال
سیده منور یزدی، صفورا سالمی سیده منور یزدی
ناشر: خسروی - 1393
48000 ریال
سیدمحسن حجت خواه، چیمن سعیدی سیدمحسن حجت خواه
ناشر: شرکت پیشرو فناوری قائد - آبان 1397
250000 ریال
ناشر: صالحیان - اردیبهشت 1397
100000 ریال
لیلا عبدالرحیمی نوشاد لیلا عبدالرحیمی نوشاد
ناشر: اختر - 9 اسفند 1397
195000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد