محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: علم - آذر 1397
5500000 ریال
کال نیوپورت، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، بابک یاپیر رشتی (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 12 اردیبهشت 1401
200000 ریال 160000 ریال
محمدهادی یوسفی غروی، ساجده یوسفی (محقق) محمدهادی یوسفی غروی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - اردیبهشت 1395
55000 ریال
علی وردی علی وردی
ناشر: جامعه شناسان، روش شناسان - 6 شهریور 1396
1070000 ریال
محمدعلی شیخ محمدعلی شیخ
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - تیر 1396
130000 ریال
محمدرضا سنگری، عبدالکریم خاضعی نیا (زیرنظر) محمدرضا سنگری
ناشر: دارالفکر - آبان 1397
160000 ریال
قسور عباس خان قسور عباس خان
ناشر: منشور سمیر - آذر 1395
150000 ریال
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس، دفتر نشر آثار علمی - اسفند 1395
امیرحسین حاتمی امیرحسین حاتمی
ناشر: پژوهشکده تاریخ اسلام - تیر 1396
130000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد