ترتیب بر اساس:
اسفندیار سعادت اسفندیار سعادت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 مرداد 1401
1260000 ریال 1200000 ریال
ناشر: آدینه - 15 اسفند 1400
250000 ریال 225000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 23 دی 1401
1300000 ریال 1235000 ریال
چارلز مورتیمر، عیسی یاوری (مترجم)، محمد حسن پور (ویراستار) چارلز مورتیمر
ناشر: علوم دانشگاهی - 9 تیر 1401
1500000 ریال 1425000 ریال
علی سعدی علی سعدی
ناشر: آراد کتاب - 4 آذر 1400
495000 ریال 470250 ریال
ناشر: نگاه دانش - 22 تیر 1402
1400000 ریال 1330000 ریال
محمود شمس(به اهتمام)، عباس شجاعی(به اهتمام) محمود شمس(به اهتمام)
ناشر: امید انقلاب - 19 شهریور 1401
1070000 ریال 1000000 ریال
هادی جهانشاهی، الناز یوسف زاده بری هادی جهانشاهی
ناشر: نگاه دانش - 8 اردیبهشت 1401
2400000 ریال 2280000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 8 اردیبهشت 1400
1200000 ریال 1140000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 20 شهریور 1401
1800000 ریال 1710000 ریال
جلال خورشیدی، حامد ابراهیم زاده جلال خورشیدی
ناشر: شهرآب، آینده سازان - 29 تیر 1401
2900000 ریال 2755000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 3 فروردین 1400
2850000 ریال 2707500 ریال
ناشر: نگاه دانش - 5 اردیبهشت 1401
1500000 ریال 1425000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 10 فروردین 1401
2200000 ریال 1980000 ریال
نمایش 1 - 15 از 34,375 مورد