ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 02 دی، 1398
140000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 1398
200000 ریال 160000 ریال
وحید قبادیان وحید قبادیان
ناشر: دانشگاه تهران - 1393
550000 ریال
علی اکبر سرفراز، بهمن فیروزمندی، حسین محسنی، محمدجعفر سروقدی علی اکبر سرفراز
ناشر: مارلیک - 1393
700000 ریال
ناشر: سبحان نور - 07 تیر، 1391
900000 ریال
عبدالرسول عبودیت عبدالرسول عبودیت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 20 خرداد، 1398
210000 ریال
حسن طلایی حسن طلایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1397
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
160000 ریال 112000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - اسفند، 1395
140000 ریال
خداداد رضاخانی (مترجم)، سجاد امیری باوندپور (مترجم) خداداد رضاخانی (مترجم)
ناشر: حکمت سینا - بهمن، 1395
195000 ریال
علی اکبر سرفراز، محمدرضا سعیدی علی اکبر سرفراز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 بهمن، 1393
115000 ریال
بهنام محمدپناه، فاطمه ورنی جوکندان (ویراستار) بهنام محمدپناه
ناشر: سبزان - 07 دی، 1392
330000 ریال
محمدمنصور فلامکی محمدمنصور فلامکی
ناشر: دانشگاه تهران - 27 تیر، 1390
100000 ریال
شهرام جلیلیان شهرام جلیلیان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد، 1397
350000 ریال
نیبور کارستن، پرویز رجبی (مترجم) نیبور کارستن
ناشر: ایران شناسی - 24 بهمن، 1390
450000 ریال
علی سامی علی سامی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 02 دی، 1398
330000 ریال
علی سامی علی سامی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 اسفند، 1397
220000 ریال
نمایش 1 - 15 از 209 مورد