ترتیب بر اساس:
ابراهیم جعفرپور، بهلول علیجانی (ویراستار)، فرهاد شهداد (ویراستار) ابراهیم جعفرپور
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 آذر 1399
310000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
ابراهیم جعفرپور، بهلول علیجانی (ویراستار)، فرهاد شهداد (ویراستار) ابراهیم جعفرپور
ناشر: دانشگاه پیام نور - 6 دی 1390
155000 ریال
عباسعلی آروین عباسعلی آروین
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1 اردیبهشت 1394
45000 ریال
فرید اجلالی، حسین بانژاد (ویراستار) فرید اجلالی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 5 اسفند 1398
330000 ریال
شوکت مقیمی، زهرا حجازی زاده، مجید جاوری (ویراستار) شوکت مقیمی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 26 آبان 1398
270000 ریال
ناشر: آزاده - 1 اسفند 1390
150000 ریال
ناشر: فراگیر هگمتانه - 10 مهر 1392
40000 ریال
مهدی قنواتی، ثریا کرمی، الهام کاظم زاده (ویراستار) مهدی قنواتی
ناشر: استادی - 19 خرداد 1389
32000 ریال
دپارتمان جغرافیا مدرسان برتر (گردآورنده) دپارتمان جغرافیا مدرسان برتر (گردآورنده)
ناشر: مدرسان برتر - دی 1396
58200 ریال
دپارتمان جغرافیا مدرسان برتر (گردآورنده) دپارتمان جغرافیا مدرسان برتر (گردآورنده)
ناشر: مدرسان برتر - بهمن 1396
60000 ریال
دپارتمان جغرافیا مدرسان برتر (گردآورنده) دپارتمان جغرافیا مدرسان برتر (گردآورنده)
ناشر: مدرسان برتر - شهریور 1397
60000 ریال
دپارتمان جغرافیا مدرسان برتر (گردآورنده) دپارتمان جغرافیا مدرسان برتر (گردآورنده)
ناشر: مدرسان برتر - 9 دی 1393
102000 ریال
مصطفی ابراهیمی مصطفی ابراهیمی
ناشر: پیام دانشگاهی - 4 تیر 1393
80000 ریال
نمایش 1 - 15 از 21 مورد