ترتیب بر اساس:
ناشر: گسترش علوم پایه - 15 تیر 1392
300000 ریال 170000 ریال
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 7 آبان 1401
800000 ریال 720000 ریال
فرشاد احسانی فرشاد احسانی
ناشر: نص - 22 دی 1387
88000 ریال
ناشر: علوی فرهیخته (وابسته به موسسه فرهنگی هنری علوی فرهیخته) - 17 مهر 1392
260000 ریال
حمیدرضا تقی راد حمیدرضا تقی راد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - بهمن 1396
560000 ریال
ناشر: نشر دانشگاهی فرهمند - اسفند 1396
250000 ریال
محمدرضا جاهدمطلق، بهروز رضایی، زهرا رحمانی محمدرضا جاهدمطلق
ناشر: بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 27 فروردین 1393
250000 ریال
هومن سجادیان هومن سجادیان
ناشر: مدرسان شریف - بهمن 1395
380000 ریال
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، توران - 13 آبان 1388
98000 ریال
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 22 خرداد 1385
26000 ریال
ناشر: علوی فرهیخته (وابسته به موسسه فرهنگی هنری علوی فرهیخته) - 6 تیر 1388
180000 ریال
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، توران - 19 فروردین 1388
54000 ریال
امیرحسین محمدزاده نیاکی امیرحسین محمدزاده نیاکی
ناشر: ارشد - 24 آبان 1388
60000 ریال
ناشر: ارشد - 24 آبان 1388
42000 ریال
سالار یزدانفر سالار یزدانفر
ناشر: سنجش و دانش - 18 بهمن 1391
100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 51 مورد