ترتیب بر اساس:
سوزان نولن هوکسیما، سیدرضا الوانی (مترجم)، زهرا زنجانی (مترجم)، الهام آقائی (مترجم) سوزان نولن هوکسیما
ناشر: کتاب ارجمند - آبان 1401
2250000 ریال 2025000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
سوزان نولن هوکسیما، الهام آقائی (مترجم)، سیدرضا الوانی (مترجم)، زهرا زنجانی (مترجم)، ساناز جوکار (مترجم) سوزان نولن هوکسیما
ناشر: کتاب ارجمند - آذر 1401
2050000 ریال 1845000 ریال
سوزان نولن هوکسما، یحیی سیدمحمدی (مترجم) سوزان نولن هوکسما
ناشر: ویرایش - 1402
2800000 ریال 2520000 ریال
سوزان نولن هوکسما، یحیی سیدمحمدی (مترجم) سوزان نولن هوکسما
ناشر: ویرایش - مهر 1399
3500000 ریال 2000000 ریال
دیویداچ. بارلو، اشتفان گ. هوفمان، وینسنت مارک دیوراند، رضا عبدی (مترجم)، غلامرضا چلبیانلو (مترجم)، افسانه جوربنیان (مترجم) دیویداچ. بارلو
ناشر: ابن سینا - دی 1398
1800000 ریال
وینسنت مارک دیوراند، دیویداچ. بارلو، مهرداد فیروزبخت (مترجم) وینسنت مارک دیوراند
ناشر: رسا - خرداد 1402
3900000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد