ترتیب بر اساس:
فضل الله اکبری فضل الله اکبری
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 1401
560000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - آبان 1402
490000 ریال 392000 ریال
رضا تهرانی، روح الله رهنما رضا تهرانی
ناشر: نگاه دانش - 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - آبان 1399
1550000 ریال 1395000 ریال
علی علوی ارجاس علی علوی ارجاس
ناشر: چالش - شهریور 1401
2000000 ریال 1800000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - دی 1399
150000 ریال
ناشر: آیلار - 1398
1700000 ریال 1530000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت استانداردها - 1398
60000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی - مرداد 1402
450000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی، کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری - 1399
120000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 1402
600000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی - خرداد 1395
750000 ریال
آمنه بذرافشان (مترجم)، رضا حسینی پور (مترجم) آمنه بذرافشان (مترجم)
ناشر: ترمه - دی 1401
850000 ریال 765000 ریال
یونس بادآورنهندی یونس بادآورنهندی
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 1401
1600000 ریال
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر، فکر سبز - اسفند 1395
3400000 ریال 3060000 ریال
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر، فکر سبز - خرداد 1395
1500000 ریال 1350000 ریال
نمایش 1 - 15 از 233 مورد